ویراستاری رُمان

ویراستاری رمان خویش را به ما بسپارید:

ویراستار؛ سرکارخانم افسانه منیری

سوابق ویراستاری :

رمان از رویا؛

رمان عشق به طعم دریا؛

رمان روزای خیس؛

رمان رهایی؛

کتاب اشعار فریاد غریبی؛

رمان دور از مهتاب.

نشانی الکترونیکی: DigiAfsoon@gmail.com

 

مطالب مرتبط