ویرایش ادبی و مفهومی رُمان

ویراستاری رُمان

ویراستاری رمان خویش را به ما بسپارید: ویراستار ادبی و مفهومی؛ سرکارخانم افسانه منیری سوابق ویراستاری به شرح می باشد: ویراستاری نوشته های فاطمه سادات موسوی: رمان از رویا، رمان عشق به طعم دریا، رمان روزای خیس، رمان گروگانگیر عاشق؛ ویراستاری نوشته محبوبه منیری: کتاب اشعار فریاد غریبی؛ ویراستاری نوشته های ام البنین منیری: رمان رهایی، رمان دور از مهتاب، رمان ساحل، رمان روزهای …