کلینیک کسب و کار

کلینیک کسب و کار طبا

       کلینیک کسب و کار جایی است که می­توانید برای مشکلات سازمان، شرکت، واحد سازمانی و یا مسائل شغلی خودتان راه حل­ هایی پیدا کنید. گروه “کلینیک کسب و کار طبا” با هدف توسعه دانش مدیریت و ارائه خدمات در زمینه حل مسائل مدیریتی با ابزارهای پیشرفته تصمیم­گیری تشکیل شده است.     …