کتاب «عشق به طعم دریا»؛ The Love of sea scent

سرشناسه :موسوی، فاطمه‌سادات، ‏‫۱۳۷۹

Entry: Mousavi, Fatima sadat, 2000

‏عنوان و نام پديدآور :عشق به طعم دریا/ فاطمه‌سادات موسوی.

The title and the name of the author: The Love of sea scent/ Fatima sadat Mousavi

‏مشخصات نشر:تهران: برتراندیشان‏‫، ۱۳۹۶.

Publication details: Tehran; Bartar andishan, 2016

‏مشخصات ظاهری: ‏‫۲۶۹ص.: مصور(بخشی رنگی)‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۴/۵ س‌م.

Appearance: 269 pages

‏شابک: 0-47-8838-600-978

ISBN: 978-600-8838-47-0

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

‏موضوع: داستان‌های فارسی — قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

‏موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

‏رده بندی کنگره:    ‏‫PIR۸۳۶۱/و۵۲۲۸۲ع۵ ۱۳۹۶

  Congressional Ranking

‏‫PIR۸۳۶۱/و۵۲۲۸۲ع۵ ۱۳۹۶

‏رده بندی دیویی:‏‫۸فا۳/۶۲

Dewey classification

۸فا۳/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی:۴۹۲۱۲۸۲

National Bibliographic Number: 4921282

انتشاراتی: برتراندیشان

Publisher: Bertrandian

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4921282

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4921282

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design: Mr. Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

موجود در انبار

350,000 ریال 300,000 ریال

دسته بندی : ,