کتاب «فریاد غریبی»

سرشناسنامه: منیری، محبوبه، ۱۳۵۵

Entry: Moniri, Mahboubeh, 1975

عنوان و نام پدید آور: فریاد غریبی؛ مجموعه سروده‌های محبوبه منیری/ مولف محبوبه منیری

The title and the name of the author: The sound of loneliness/ Mahboubeh Moniri

مشخصات نشر: تهران؛ برتر اندیشان‏‫،1396.

Publication details: Tehran; Bartar andishan, 1395

مشخصات ظاهری: 74 ص.؛ مصور( بخشی رنگی).

Appearance: 74 pages

شابک: ‫‏‫‏‫ 978-600-8838-25-8

ISBN: 978-600-8838-25-8

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

موضوع: شعر فارسی– قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

موضوع: Persian poetry — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره : PIR8361/ 13964ف97ن

  Congressional Ranking

PIR8361/ 13964ف97ن

رده بندی دیویی: 62/1 فا8

Dewey classification

62/1 فا8

شماره کتاب شناسی ملی: ۴۸۵۷۹۴۶

National Bibliographic Number: 4857946

انتشاراتی: برتراندیشان

Publisher: Bertrandian

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4857946

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4857946

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

موجود در انبار

250,000 ریال 200,000 ریال

برچسب: