کتاب «دور از مهتاب»

ناشر: برتراندیشان

نوبت چاپ: اول 1397

تیراژ: 1000 نسخه

شابک: 3-88-8838-600-978

سرشناسه: منیری، ام البنین، 1353

عنوان و نام پدیدآور: رهایی/مولف ام البنین منیری.

مشخصات نشر: تهران، برتراندیشان، 1397 .

مشخصات ظاهری: 354 ص.

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

موضوع: داستان های فارسی- – قرن14

موضوع: Persian fiction — 20th century

رده بندی کنگره: 1397 9د96ن/8361 PIR

رده بندی دیویی: 3/62فا8

شماره کتابشناسی ملی: 5245310

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5245310

ویراستار ادبی: افسانه منیری خلیل آباد

www.Digiafsoon.com

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

موجود در انبار

500,000 ریال 350,000 ریال

دسته بندی : ,