کتاب «ساحل»

ناشر: برتراندیشان

Publisher: Bartarandishan

شابک: 2-07-6278-622-978

ISBN: 978-622-6278-07-2

سرشناسه: منیری، ام البنین، 1353

Entry: Moniri, Om_ol_Banin, 1974

عنوان و نام پدیدآور: ساحل/مولف ام البنین منیری.

  The title and the name of the author: The Beach/Om_ol_Banin Moniri

مشخصات نشر: تهران، برتراندیشان، 1397 .

Publication details: Tehran; Bartarandishan, 2018

مشخصات ظاهری: 507 ص.

Appearance: 507 pages

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

Cataloging status: FIPA

موضوع: داستان های فارسی- – قرن14

Subject: Persian stories – 14th century

موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره: 1397 2س96ن/8361 PIR

  Congressional Ranking

1397 2س96ن/8361 PIR

رده بندی دیویی: 3/62فا8

Dewey classification

62/ 3 فا 8

شماره کتابشناسی ملی: 5391806

National Bibliographic Number:5391806

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5391806

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5391806

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design: Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

 

موجود در انبار

500,000 ریال 350,000 ریال

دسته بندی : ,