کتاب «روزهای سخت انتظار»

ناشر: ماهواره

Publisher:Mahvareh

شابک: 4-538-459-600-978

ISBN: 978-600-459-538-4

سرشناسه: منیری، ام‌البنین، 1353

Entry: Moniri, Om_ol_Banin, 1974

عنوان و نام پدیدآور: روزهای سخت انتظار/ ام‌البنین منیری

  The title and the name of the author: The hard days of waiting/Ommol Banin Moniri

مشخصات نشر: تهران: ماهواره‏‫، ۱۳۹8

Publication details: Tehran; Mahvareh, 2019

مشخصات ظاهری: 215 ص؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.

Appearance: 215 pages

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

موضوع: داستان‌های فارسی — قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره: 1398 87 ر 96ن / 8361 PIR

  Congressional Ranking

1398 87 ر 96ن / 8361 PIR

رده بندی دیویی: 62/3فا8

Dewey classification

62/3فا8

شماره کتابشناسی ملی: ۵۶۰۶۹۸۳

National Bibliographic Number:5606983

نشانی ثابت: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5606983

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5606983

طرح جلد از: سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design: Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

 

 

موجود در انبار

400,000 ریال 350,000 ریال

دسته بندی : ,