گروگانگیر عاشق

سرشناسه : موسوی، فاطمه‌سادات، ‏‫۱۳۷۹

Entry: Mousavi, Fatima sadat, 2000

‏عنوان و نام پديدآور : گروگانگیر عاشق/ فاطمه‌سادات موسوی.

‏مشخصات نشر: تهران: ماهواره، 1398.

Publication details: Tehran; Mahvareh, 1398

‏مشخصات ظاهری: ‏‫275 ص.

Appearance: 275 pages

‏شابک : دوره‏‫:  978-600-459-634-3،  ج.2‏‫:   978-600-459-636-7

ISBN:  Period; 978-600-459-634-3 , First volume; 978-600-459-636-7

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

‏موضوع: داستان‌های فارسی — قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

‏موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره: ‏‫PIR۸۳۶۱

   ‫ Congressional Ranking

‫PIR۸۳۶۱

‏رده بندی دیویی:  ‏‫3/62 فا8

Dewey classification

3/62 فا8

‏شماره کتابشناسی ملی: ۵۷۷۸۶۷۰

National Bibliographic Number: ۵۷۷۸۶۷۰

انتشاراتی:  ماهواره

Publisher: Mahvareh

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت:  http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5778670

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5778670

مشاور ادبی: دکتر مجید رضایی

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار مفهومی: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

موجود در انبار

500,000 ریال 350,000 ریال

دسته بندی : ,