کتاب «پروانه»

ناشر: ماهواره

Publisher:Mahvareh

شابک: 2-631-459-600-978

ISBN: 978-600-459-631-2 

سرشناسه: منیری، ام‌البنین، 1353

Entry: Moniri, Om_ol_Banin, 1974

عنوان و نام پدیدآور: پروانه/ ام‌البنین منیری

مشخصات نشر: تهران: ماهواره‏‫، 1398

Publication details: Tehran; Mahvareh, 2019

مشخصات ظاهری: 615 ص؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.

Appearance: 615 pages

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

موضوع: داستان‌های فارسی — قرن ۱۴

Subject: Persian stories – 14th century

موضوع: Persian fiction — 20th century

Subject: Persian fiction – 20th century

رده بندی کنگره: 8361 PIR

  Congressional Ranking

 8361 PIR

رده بندی دیویی:  62/ 3 فا 8

Dewey classification

62/ 3 فا 8

شماره کتابشناسی ملی: ۵۷۷۳۵۵۹

National Bibliographic Number:۵۷۷۳۵۵۹

نشانی ثابت:  http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5773559

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5773559

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayed Abolfazl Mousavi

ویراستار: خانم افسانه منیری

Content editor: Mrs. Afsaneh Moniri

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

 

موجود در انبار

700,000 ریال 650,000 ریال

دسته بندی : ,