کتاب «فنلاند نروید»

سرشناسه : موسوی، سیّد ابوالفضل، ‏‫1349

Entry: Mousavi, Sayyed Abolfazl, 1970

‏عنوان و نام پديدآور : فنلاند نروید/ سید ابوالفضل موسوی.

‏مشخصات نشر: تهران: ماهواره، 1398.

Publication details: Tehran; Mahvareh, 1398

‏مشخصات ظاهری: ‏‫97 ص.

Appearance: 97 pages

‏شابک:  1-654-459-600-978

ISBN: 978-600-459-654-1

‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

Cataloging status: FIPA

‏موضوع: فنلاند

‏موضوع: Finland

Subject: Finland

رده بندی کنگره: ‏DL1032

   ‫ Congressional Ranking

DL1032

‏رده بندی دیویی:  ‏‫948/97

Dewey classification

948/97

‏شماره کتابشناسی ملی: 5829424

National Bibliographic Number: 5829424

انتشاراتی:  ماهواره

Publisher: Mahvareh

وبگاه نویسنده: www.DigiAfsoon.com

Author website: www.DigiAfsoon.com

نشانی ثابت:   http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5829424

Fix Address: http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/5829424

طرح جلد از: آقای سیّد ابوالفضل موسوی

Cover design and page arranging: Mr. Sayyed Abolfazl Mousavi

ویراستار ادبی: خانم افسانه منیری

Editor: Mrs. Afsaneh Moniri

 

توجه: هزینه پست با مشتری گرامی است.

Note: The postage is with the customer

 

موجود در انبار

200,000 ریال 150,000 ریال

دسته بندی :